Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 m. birželio 9 d. įsigaliojo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. Nr. V-201 įsakymas „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) pakeitimo“.

Pakeistas Aprašas:

  • Pakeistas Aprašo 6 priedas (Pasiūlymo dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo forma) ir išdėstytas nauja redakcija;
  • Pakeistas Aprašo 91 priedas (Pasiūlymo įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gavimo forma) ir išdėstytas nauja redakcija.

Plačiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.