Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo

Nuo 2020 m. liepos 23 d. įsigaliojo Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 823 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo.

Įsakymu papildomai nustatyta, kad savoka „oficialus svečias“ suprantama kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme t.y. užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos arba religinės bendruomenės oficialus asmuo, kuris lankosi Lietuvos Respublikoje su oficialiu kvietimu arba savo iniciatyva. Be to numatyta, kad taikoma apimtimi, nustatyta Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos apraše.

Įsakymu nustatyta, kad PVM mokesčio lengvata taikoma apgyvendinimo paslaugoms, kurios teikiamos neoficialios delegacijos nariams (anksčiau buvo taikoma tik oficialių svečių delegacijų nariams), kaip ši sąvoka apibrėžtos Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos apraše.

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.