Dėl metinių finansinių ataskaitų pateikimo

Juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti ne vėliau kaip kasmet iki gegužės 31 d. Tačiau, Registrų centro duomenimis, nemažai vienetų tokios pareigos vis dar neįvykdė.

2018 m. birželio 19 d. Registrų centre buvo gauta 70,5 tūkst. metinių finansinių ataskaitų rinkinių už 2017-uosius metus, o šią prievolę šiemet turinčių juridinių asmenų skaičius siekia 169,5 tūkst., tačiau jis apima ir tuos juridinius asmenis, kurie realios veiklos nevykdo, o, pvz., yra bankrutuojantys.

Registrų centras akcentuoja, kad viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai bei asociacijos laiku nepateikę metinių finansinių ataskaitų rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą. Registrų centras informuoja, kad metinių finansinių ataskaitų nepateikusiems vienetams netrukus išsiųs pranešimus apie pareigą pateikti ataskaitas. Viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai bei asociacijos dar turės galimybę pateikti metines finansines ataskaitas, tokias ataskaitas būtina pateikti per 2 mėnesius nuo pranešimo gavimo.