Dėl mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo

Mokesčių mokėtojo į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokėtos mokesčių ir su jais susijusių sumų įmokos įskaitomos pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytą įmokos kodą.

Baudų už administracinius nusižengimus (AN) sumokėtos sumos įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme nurodytą: procesinio dokumento, kuriuo paskirta bauda, administracinės baudos, pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) ar kitą identifikavimo numerį ir įmokos kodą.

Jeigu yra kelios vienodo termino prievolės – VMI pradeda dengti nuo mažiausios sumos. Jeigu yra kelios vienodo termino ir vienodo dydžio prievolės – pradedama nuo prievolės, parengtos pagal anksčiausiai pateiktą mokėjimo prievolės dokumentą.

Kai mokesčių mokėtojas turi sudaręs mokestinę paskolą (įmokų išdėstymą), pirma dengiamos anksčiausios mokėjimo termino įmokos. Jeigu su mokesčių mokėtoju sudarytos kelios ar daugiau mokestinės paskolos sutarčių, įskaitymas pradedamas nuo mokestinės nepriemokos mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafikuose įrašytos anksčiausios mokėjimo termino įmokos.

Iš turimų mokesčių mokėtojo permokų kitų nepriemokų dengimas ar permokos grąžinimas stabdomas šiais atvejais:

  1. Kai mokesčių mokėtojas turi VMI įmokų permoką ir šią permoką VMI areštuoja, iš areštuotos sumos kitų nepriemokų dengimas nevykdomas tol, kol nebus areštas panaikintas.
  2. PVM mokesčio įskaitymas ar grąžinimas sustabdomas, kai atliekamas mokesčių mokėtojo veiklos tyrimas, susijęs su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu.
  3. Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją.

Visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą ir mokesčių administratorius priima sprendimą patikrinti prašyme nurodytos permokos (skirtumo) už nurodytą mokestinį laikotarpį realumą, prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas (įskaitymas) už nurodytą mokestinį laikotarpį stabdomas, kol bus priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas.