Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių panaikinimo

Nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikintos Paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklės. Šį panaikinimą rasite spustelėję nuorodą.

VMI nuoroda