Dėl Pelno mokesčio įstatymo komentaro pakeitimo

2018 m. rugsėjo 18 d. VMI išplatino savo 2018 m. rugsėjo 14 d. pranešimą Nr. (18.32-31-1E)RM-32321 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo“, kuriuo informuoja apie atnaujintą Pelno mokesčio įstatymo komentarą.

Kaip nurodoma VMI pranešime, komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos. Be to, komentaras papildytas atsižvelgiant į anksčiau atliktus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus. Pavyzdžiui, įstatymo 24 straipsnio 2 dalis numato, kad iš pajamų gali būti atskaitomos PVM sumos, apskaičiuotos nuo leidžiamų atskaitymų. Apskaičiuojant 2018 metų apmokestinamąsias pajamas iš pajamų gali būti atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. reprezentacinių sąnaudų ir tokių sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. vieneto pajamų (anksčiau ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galėjo būti priskiriama 75 proc. reprezentacinių išlaidų). Atitinkamai, šiais metais leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriam tik 50 proc. PVM, apskaičiuoto nuo reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų.