Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo

2020-05-14 įsigaliojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020-05-13 Nr. 4-306 įsakymas „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Kompensuojama:

  • iki 95 proc. už paskolas sumokėtų palūkanų;
  • iki 100 proc. už paskolas per paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį sumokėtų palūkanų, kai paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis buvo nustatytas ne anksčiau kaip 2020-03-16 ir ne vėliau kaip iki 2020-12-31;
  • iki 100 proc. už paskolas per paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpį sumokėtų palūkanų, kai paskola yra suteikta pareiškėjui, vykdančiam krovinių vežimo sausumos keliais veiklą, ir kai paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis buvo nustatytas ne anksčiau kaip 2020-03-16 ir ne vėliau kaip iki 2020-12-31.

Išsamiau susipažinti su kompensavimo sąlygomis ir reikalavimais paskoloms, kurioms gali būti kompensuojamos palūkanos, galite paspaudę šią nuorodą.

Užpildyti paraišką galite paspaudę šią nuorodą.

Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 proc. metinių palūkanų, palūkanų kompensacija apskaičiuojama taikant 7 proc. metinių palūkanų normą.

Susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.