Dėl tabako ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis

2018 m. birželio 25 d. VMI išplatino savo 2018 m. birželio 21 d. pranešimą Nr. (18.2-31-2E)RM-23347 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo“. Pranešimu VMI informuoja apie 2018 m. birželio 18 d. priimtą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-223.

2019 m. gegužės 20 d. kombinuotas įspėjimas (spalvota nuotrauka su tekstu) apie galimą žalą sveikatai ant tabako gaminių pakelio turės būti pateikiamas pakelio priekinio ir užpakalinio paviršiaus viršuje, ir minėtas įspėjimas negali būti iš dalies ar visiškai uždengtas banderolėmis. Banderolės ant apdoroto tabako pakuočių turi būti užklijuotos taip, kad jų nebūtų galima nuplėšti ir nebūtų galima pakuočių atplėšti arba atidaryti neperplėšus banderolių.

Nors banderolių matmenys ir buvo sumažintos nuo 44 x 20 (mm) iki 32 x 16 (mm) ir 32 x 12 (mm), tačiau jos vis tiek gali būti per didelės klijuojant jas ant išskirtinės konfigūracijos tabako gaminių pakuočių.

Įsakymu nustatoma, kad tais atvejais, kai dėl Įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su įspėjimais apie galimą žalą sveikatai, banderolių ant apdoroto tabako pakuočių neįmanoma užklijuoti taip, kad nebūtų galima pakuočių atplėšti arba atidaryti neperplėšus banderolių, banderolės ant apdoroto tabako pakuočių klijuojamos taip, kad banderolių nebūtų galima nuplėšti (jų neperplėšus).