Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. VA-64 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeitimu nustatyta, kad prioritetine tvarka tinkamai užpildyta FR1070 forma pateikiama elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą, o kai pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, FR1070 forma gali būti atsiunčiama AVMI paštu ar pristatoma tiesiogiai (iki pakeitimo buvo galima pateikti užpildytą FR1070 formą vienu iš paminėtų būdų pasirinktinai t. y. nebuvo suteiktas prioritetas pateikti elektroniniu būdu).

Likusieji priimti pakeitimai redakcinio pobūdžio.

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.