Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 liepos 31 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko  2020 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. VA-58 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Taisyklės įgyvendina 2020 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvą 2020/876, kuria, siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus, iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES.

Papildomai nustatyta, kad informacija už 2019 metus turi būti pateikta VMI prie FM iki 2020 metų spalio 1 d. t. y. 3 mėn. vėliau nei įprastai.

Primename, kad minėtą informaciją už 2019 m. turi pateikti Duomenis teikianti finansų įstaiga (finansų įstaiga, pasaugos įstaiga, investicinė įmonė kaip apibrėžta teisės akte).

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.