Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 m. liepos 23 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-57 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Papildomai nustatyta, kad Lietuvoje prašymas teikiamas Lietuvos kompetentingam asmeniui – VMI prie FM adresu: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva; elektroninio pašto adresas MAP.Lithuania@vmi.lt. Anksčiau prašymo teikimo elektroniniu paštu nebuvo numatyta.

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.