Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 m. birželio 11 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 2020 m. birželio 10 d. Nr. V-258 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymo 1.1–1.3 papunkčiai įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d.

Pakeitimu nustatyta, kad A1 pažymėjimus išduoda Fondo valdybos Vilniaus skyrius, o iki pakeitimo išduodavo Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba.

Nauja redakcija išdėstyta:

  1. Prašymo išduoti pažymą (-as) / pažymėjimą (-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui (-ims), siunčiamam (-iems) dirbti į užsienio valstybę, forma;
  2. Prašymo išduoti pažymą (-as) / pažymėjimą (-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui (-ims), siunčiamam (-iems) dirbti į užsienio valstybę, priedo forma;
  3. Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos forma;
  4. Prašymo išduoti pažymą (-as) / pažymėjimą (-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, forma;
  5. Prašymo išduoti pažymą (-as) / pažymėjimą (-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir / ar užsiimančiam savarankiška veikla dviejose ar daugiau Valstybėse narėse, forma;
  6. Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, forma;
  7. Prašymo išduoti pažymėjimą (-us) apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui (-ims), dirbančiam (-tiems) vienoje Lietuvos Respublikoje registruotoje įmonėje tarptautinio pervežimo vairuotoju (-ais), forma.

Plačiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.