Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nuo 2020 m.  liepos 25 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-366 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pailgintas terminas nuo 1 mėn. iki 3 mėn. nuo karantino pabaigos dienos pareiškėjams Aprašo nustatyta tvarka pateikti pasirašytus prašymus (skirti ligos išmoką; motinystės ar vaiko priežiūros išmoką; tėvystės išmoką; vaiko išlaikymo išmoką; socialinio draudimo našlaičių pensiją; pareigūnų ir karių valstybinės našlaičių pensiją; kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas; kompensaciją dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos; socialinio draudimo pensiją;  socialinio draudimo išankstinės senatvės pensiją; šalpos išmoką; dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo motinystės  ir vaiko priežiūros išmoką), kurie prieš tai buvo telefonu priimti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sodros informacijos centro, susisiekus bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu (1883 arba (+370) 5 250 0883).

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.