Didesnės apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotys

Vyriausybė 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1324 pakeitė ankstesnį 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“, jį išdėstydama nauja redakcija. Pakeitimais siekiama skatinti pakuočių atliekų rūšiavimą ir perdirbimą. Nustačius didesnes kai kurių rūšių (plastikinių ir medinių) pakuočių atliekų perdirbimo užduotis, tokiose pakuotėse supakuotus gaminius Lietuvos rinkai tiekiantys gamintojai ir importuotojai (pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos) bus įpareigoti dėti daugiau pastangų siekiant surinkti ir perdirbti didesnį šių pakuočių atliekų kiekį. Be to, didesnės pakuočių atliekų perdirbimo užduotys skatins gamintojus ir importuotojus rinktis perdirbamą pakuotę gaminiams pakuoti. Nustačius pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis, tokias pakuotes Lietuvos rinkai tiekiantys gamintojai ir importuotojai bus suinteresuoti, kad užstato už vienkartines pakuotes sistema veiktų efektyviai ir per šią sistemą būtų surenkama kuo daugiau šioje sistemoje dalyvaujančių pakuočių atliekų. Pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, surinkimo ir perdirbimo užduočių ir didesnių minėtoje užstato sistemoje nedalyvaujančių pakuočių atliekų perdirbimo užduočių nustatymas lems į sąvartynus patenkančių atliekų kiekio ir aplinkos teršimo (šiukšlinimo) mažėjimą.

Padidinus kai kurių rūšių pakuočių atliekų perdirbimo užduotis, šių užduočių nusprendę nevykdyti mokesčio mokėtojai (gamintojai ir importuotojai) sumokės daugiau mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis į valstybės biudžetą (Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo programą).

Taigi pakeitimais padidinta užduotis naudoti plastikinę, įskaitant PET (polietilentereftalato), pakuotę ir ją perdirbti (naudojimas 50 proc., atsižvelgiant į tiektų Lietuvos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį, perdirbimas 45 proc., nuo 2017 m. perdirbimo užduotis mažėja iki 37 proc.); perdirbti medinę pakuotę (35 proc.). Taip pat nustatyta, kad gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma 100 proc. pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta atitinkamose užduotyse. Šie pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Taip pat įvesta nauja užduotis, skirta pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų surinkimui ir perdirbimui, t. y. nustatytos šios stiklinės pakuotės, plastikinės, įskaitant PET, pakuotės, metalinės pakuotės surinkimo ir perdirbimo užduotys: 2016 m. – 55 proc., 2017 m. – 70 proc., 2018 m. – 80 proc., 2019 m. – 85 proc., nuo 2020 m. – 90 proc. Šios užduotys įsigalios nuo 2016 m. vasario 1 d.