Dienpinigių apmokestinimo tvarka

2017 m. liepos 13 d. VMI išplatino savo 2017 m. liepos 12 d. pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM22000 „Dėl dienpinigių apmokestinimo tvarkos nuo 2017 m. liepos 1 d.“. Pranešimu informuojama, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. komandiruotės į užsienį dienpinigių normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas.

Pažymima, kad anksčiau komandiruočių išlaidas ir mokėjimo tvarką reguliavęs teisės aktas – Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365 – buvo pripažintas netekusiu galios. Vis dėlto dienpinigių apmokestinimo tvarka nepasikeitė.