Draudėjų priskyrimas socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. DO-2-19 nutarė dėl konkrečių draudėjų priskyrimo atitinkamai socialinio draudimo įmokos tarifo grupei. Naujaisiais metais atitinkamoms grupėms priskirtini draudėjai:

pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,18 procento, priskirti draudėjai, nenurodyti šio nutarimo 1 priede ir 2 priede, t. y. visi kiti, nei 345 išvardintieji minėtuose prieduose. Draudėjai, pradedantys veiklą 2016 metais, moka valstybinio socialinio draudimo įmoką, nustatytą būtent šiai grupei;

antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,37 procento, priskirti draudėjai, išvardinti 1 priede, t. y. 183 draudėjai;

trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,9 procento, priskirti draudėjai, išvardinti 2 priede, t. y. 162 draudėjai.

Draudėjų, priskirtų ketvirtajai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, nėra (šiai grupei būtų taikytinas 1,8 procento įmokos tarifas).

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Tarifai yra nustatyti 2015 m. gruodžio 10 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2016 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-2164 (tarifai nesiskiria nuo 2015 metams nustatytųjų).

Plačiau apie valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus galite rasti „Sodros“ interneto svetainėje.