Duomenų teikimo „Sodrai“ pakeitimai

Nuo 2017-01-07 įsigalioja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimas.

Numatoma, kad „Sodros“ sprendimu Registre gali būti įrašoma apdraustojo (dirbančio asmens) valstybinio socialinio draudimo pabaigos data (atleidimas), kai nustatomos visos šios sąlygos:

  1. Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens socialinio draudimo laikotarpius už ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį (nepateiktas SAM pranešimas);
  2. Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigą (nepateiktas 2-SD pranešimas);
  3. Apdraustojo asmens draudėjui (įmonei) ne kartą teiktas reikalavimas dėl (SAM ar 2-SD) pranešimų pateikimo.
  4. Apdraustasis (dirbantysis) asmuo elektroninėmis priemonėmis arba išsiųstu laišku gyvenamos vietos adresu informuotas dėl draudėjo (įmonės) neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Fondo valdybos teritorinio skyriaus gavimo nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma.

Nustačius, kad apdraustasis asmuo tuo pačiu metu yra draudėjo vadovas, apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data „Sodros“ teritorinio skyriaus sprendimu gali būti įrašoma, jeigu yra tenkinamos visos 1–3 papunkčiuose nustatytos sąlygos (t. y. dirbantysis gali būti atleistas be informavimo).