Einamųjų metų draudžiamosios pajamos eurais

Vyriausybė 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1474 patvirtino einamųjų 2015 m. draudžiamųjų pajamų dydį 431 Eur (kas sudaro 1488,16 Lt), galiojantį nuo naujųjų metų sausio 1 d. Šis dydis gautas perskaičiavus iki šiol nustatytąjį dydį – 1488 Lt, apvalinant iki sveikojo (patogaus vartoti) skaičiaus. Dėl dydžio perskaičiavimo į eurus ir apvalinimo iš „Sodros“ biudžeto papildomai 2015 m. prireiks apie 100 tūkst. Eur. 1488 Lt dydis buvo taikytas pastaruosius trejus metus, toks dydis buvo taikomas ir 2009 metais, tačiau 2010 ir 2011 m. jis buvo 1170 Lt. Šį dydį kasmet nustatyti įpareigoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. 2015 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos jau buvo suplanuotos remiantis patvirtinto dydžio einamosiomis draudžiamosiomis pajamomis.

Šis dydis yra naudojamas apskaičiuojant ir mokant valstybines socialinio draudimo pensijas. Taip pat einamųjų metų draudžiamosios pajamos naudojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo periodinių išmokų dydžiams apskaičiuoti bei mokėti.