Einamųjų metų draudžiamosios pajamos ir baziniai pensijų dydžiai 2016 m.

Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1354 patvirtino einamųjų 2016 m. draudžiamųjų pajamų dydį 445 Eur (2015 m. I pusm. buvo 431 Eur, kas atitiko 1488,16 Lt, o 2015 m. II pusm. – 434 Eur. Dar ankstesniais metais galiojo 1488 Lt dydis, taikytas dar ankstesnius trejus metus, toks dydis buvo taikomas ir 2009 metais, tačiau 2010 ir 2011 m. jis buvo 1170 Lt), galiojantį nuo naujųjų metų sausio pirmos dienos. Dydis padidintas atsižvelgiant į siekį atsigavus ekonomikai nuosekliai didinti pensijas ir kitas socialines išmokas.Šį dydį kasmet nustatyti įpareigoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. 2016 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos jau buvo suplanuotos remiantis patvirtinto dydžio einamosiomis draudžiamosiomis pajamomis.

Šis dydis yra naudojamas apskaičiuojant ir mokant valstybines socialinio draudimo pensijas. Taip pat einamųjų metų draudžiamosios pajamos naudojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo periodinių išmokų dydžiams apskaičiuoti bei mokėti.

Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1353 pakeitė 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“, jį išdėstydama nauja redakcija. Taigi nuo 2016 m. sausio 1 d. patvirtinti šie dydžiai:

  • valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis –112 Eur (anksčiau buvo 108 Eur);
  • maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydis –245 Eur (anksčiau buvo 236 Eur).

Kadangi siekiama daugiau didinti tas pensijas, kurios yra pagrindinis neįgaliųjų bei senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų pragyvenimo šaltinis, našlių pensijos bazinis dydis ir valstybinių pensijų bazės dydis nekeičiami ir išlieka: valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis – 21 euras; valstybinių pensijų bazės dydis – 58 eurai.

Bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų padidinimas palies visus valstybinių socialinio draudimo pensijų (išskyrus našlių pensijų) gavėjus (maždaug apie 857 tūkst. asmenų). Vidutinė senatvės pensija, paskirta turint būtinąjį stažą, padidės 8,21 euro (3,2 proc.) ir bus 265 eurų dydžio. Dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų padidinimo taip pat didės po 2016 m. sausio 1 d. skiriamų socialinio draudimo pašalpų ir kitų socialinio draudimo išmokų minimalūs ir maksimalūs dydžiai. Maksimalios neperskaičiuotos pensijos naujo dydžio patvirtinimas palies tuos neperskaičiuotų pensijų gavėjus, kuriems mokamos neperskaičiuotos pensijos dydis ribojamas vadovaujantis Pensijų įstatymo nuostatomis (1046 gavėjams neperskaičiuotos pensijos dydis padidės).

Dėl bazinės pensijos padidinimo taip pat padidės valstybinės šalpos išmokos (apie 151 tūkst. gavėjų), kurių dydžiai taip pat siejami su bazine pensija. Be to, padidės pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, mokamos neįgaliesiems, tapusiems tokiais privalomosios karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje ar karinių mokymų metu, taip pat pareigūnų ir karių valstybinių pensijų priedas už tarnybą (apie 7,5 tūkst. gavėjų).

Šių pakeitimų įgyvendinimas iš ,,Sodros“ biudžeto padidintoms pensijoms mokėti 2016 m. pareikalaus apie 74,1 mln. eurų, iš valstybės biudžeto – 11 mln. eurų.