Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių pakeitimai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-53 pakeitė Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisykles, patvirtintas 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780. Šios taisyklės nustato elektroninių prašymų teikimo bei informacijos gavimo elektroniniu būdu iš „Sodros“ informacinės sistemos tvarką, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudotojų teises ir jų įgyvendinimo procedūras.

Pakeitimais patikslintos nuostatos, apibūdinančios pasirašymo veiksmo atlikimą elektroninėmis priemonėmis: mygtukųPateikti“ ar „Siųstipaspaudimas Naudotojo srityje EGAS naudotojui teikiant elektroninius dokumentus ar informaciją ,,Sodros“ įstaigoms, kitų mygtukų, kuriais EGAS priemonėmis pateikiami dokumentai (informacija), užbaigiamas kitas veiksmas (susipažinimo su pranešimu ar taisyklėmis patvirtinimas, nurodymas, pavedimas, teisės suteikimas ir pan.), paspaudimas yra prilyginamas pasirašymui parašu, kurio teisinė galia prilygsta parašui rašytiniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai reikalaujama kvalifikuoto elektroninio parašo.

Išplėstas EGAS naudotojo teisių sąrašas, jį papildant teise konsultuotis per EGAS tikruoju laiku; teise užsakyti ,,Sodros“ įstaigų teikiamą klientų informavimo savo iniciatyva paslaugą, pasirinkti, atsisakyti, keisti jam priimtinus informavimo būdus, atvejus (šis teisių išplėtimas įsigalios nuo 2015 m. gegužės 1 d.).

EGAS Naudotojo srityje pateikiami sprendimai ir dėl ne elektroniniu būdu pateiktų prašymų, jeigu EGAS naudotojas yra nurodęs, kad pageidauja sprendimą dėl prašymo gauti per EGAS.

EGAS naudotojui informacija apie tai, kokiems asmenims buvo teikiami jo asmens duomenys, teikiama už laikotarpį, ne ilgesnį nei 1 m. (anksčiau buvo įtvirtintas ilgesnis laikotarpis – 3 m.) iki suvestinės suformavimo dienos.

Nustatyta, kad EGAS pateikti nurodymai, informacija apie pateiktas užklausas ir pagal nurodymus tretiesiems asmenims pateiktus duomenis saugoma 3 m. (vietoj 13 mėn.) nuo nurodymo pateikimo momento, EGAS rengiamų dokumentų ruošiniai1 mėn. nuo jų paskutinio redagavimo momento, pokalbių tikruoju laiku įrašai5 m. nuo pokalbio tikruoju laiku pradžios (šie terminai įsigalios nuo 2015 m. gegužės 1 d.).

Patikslintos suvestinės (duomenų, pateikiamų suvestinėje) peržiūros ar kitokio tvarkymo teisės kitiems asmenims suteikimo taisyklės bei atlikti kiti pakeitimai / patikslinimai, kurie įsigaliojo nuo 2015 m. vasario 1 d.