Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, kitos elektroninės informacijos mainų taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1B-244 patvirtino naujas Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisykles, kartu netekusiais galios pripažindamas ankstesnius įsakymus. Bendrųjų deklaracijų, priimtų iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, muitinis įforminimas užbaigiamas pagal jų priėmimo metu galiojusią tvarką. Naujosios taisyklės nustato elektroninių prekių laikinojo saugojimo deklaracijų pateikimo automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis Lietuvos muitinės įstaigoms, šių deklaracijų priėmimo (nepriėmimo) ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų tarp asmenų, sudariusių Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų sutartis su teritorinėmis muitinėmis, ir prekių pateikimo muitinės įstaigų tvarką. Taisyklės netaikomos laikinai saugant prekes Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose (čia naudojama Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinė sistema). Įforminant prekių laikinąjį saugojimą deklarantas ir prekių pateikimo muitinės įstaiga keičiasi elektroniniais pranešimais, t. y. struktūrizuota elektronine (tekstine) informacija (XML dokumentas), kurią sudaro duomenys, reikalingi muitinės formalumams atlikti. Taigi visas bendravimas, susijęs su prekių laikinuoju saugojimu, su muitine vyks tik elektroniniu būdu (nebeprivaloma muitinei pateikti popierinių dokumentų).

Žemiau esančioje lentelėje galite rasti šių elektroninių pranešimų pristatymą:
down2
 

Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2015 m. balandžio 15 d.