Europinis standartas „eInvoicing“

„eInvoicing“ – tai dar vienas Lietuvos žingsnis link skaitmeninės Europos Sąjungos ir bendros ES paslaugų rinkos.

Iki šiol Lietuvoje viešųjų pirkimų sutartis vykdantiems tiekėjams informacinė sistema „E. sąskaita“ suteikė galimybę teikti ir gauti el. sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas. Vis dėlto galimybės keistis šiais dokumentais tarptautiniu – Europos šalių lygiu – iki šiol nebuvo.

Įgyvendinus sistemos modernizavimo etapą buvo suvienodinti el. sąskaitų faktūrų techniniai standartai, užtikrinta sąveika tarp tarptautinėje asociacijoje PEPPOL (angl. The Pan-European Public Procurement On-Line) registruotų sistemų visoje Europoje. Visi šie pakeitimai leis Europos šalių tiekėjams dalyvauti Lietuvos perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose, operatyviau ir patikimiau pateikti el. sąskaitas faktūras, o galiausiai – taps stimulu operatyvesniam tarptautiniam prekių ir paslaugų judėjimui, didins konkurenciją tarp tiekėjų.

Prognozuojama, kad, įsigaliojus naujovei, iki metų pabaigos užsienio subjektai sistemoje pateiks ne mažiau kaip 1 500 el. sąskaitų faktūrų.

Šiuo metu naujo standarto „eInvoicing“ modulis Lietuvoje jau bandomas. Panašios sistemos, kurios sukurtos įgyvendinant 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl el. sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, jau veikia arba pradės veikti ir kitose Europos šalyse.

Direktyvos nuostatos perkeltos ir į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pakeitimai įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d. Naujo standarto elektroninės sąskaitos galės būti teikiamos naudojantis bet kuriuo tarptautinės asociacijos PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point), naudojančiu PEPPOL AS4 profilį.