Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo FR1117 formos pakeitimai

 VMI viršininkas 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. VA-76 pakeitė Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo FR1117 formą. Pažymėtina, kad formos esmė ir struktūra nepasikeitė.

Dviem formos pakeitimais yra įtvirtinama nuostatų skiltis ir privalomų rekvizitų nurodymo laukelis.

Atsiranda nauja nuostata, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 skirsnio nuostatomis reikia nurodyti prievolės pavadinimą bei seniausios prievolės atsiradimo datą.

Be to, įtvirtinamas privalomų rekvizitų laukelis, kuriame reikia nurodyti įmonės pavadinimą, VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus specialisto pareigas bei šio specialisto vardą ir pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą. Taip pat įtvirtinamas laukelis, kuriame nurodomas adresas, kuriuo bus siunčiami visi su bankroto byla susiję dokumentai.

Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. birželio 4 d.