FR0285 ir FR0287 formų pakeitimai dėl Administracinių nusižengimų kodekso

2016 m. birželio 9 d. VMI įsakymu Nr. VA-78 pakeitė FR0285 ir FR0287 formas ir kartu 2011 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo“.

FR0285 forma skirta atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimą.

Naujoje formoje, kuri įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d., vietoj sąvokos administracinės teisės pažeidimas yra numatoma vartoti administracinio nusižengimo sąvoką, kadangi nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas. Atkreipiame dėmesį, kad 2017 metais įsigaliojančioje redakcijoje nebelieka laukelio, kuriame reikia nurodyti dokumento sudarytojo pavadinimą.

Naujosios FR0285 formos teisinis pagrindas nesikeičia. Tiek dabar galiojančioje, tiek būsimoje 2017 m. redakcijoje formos teisinis pagrindas išlieka toks pat. Forma yra pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsniu ir 14 straipsnio 7 dalimi bei Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis.