Įmonė darbuotojui sutuoktuvių proga padovanojo 500 EUR vertės dovaną. Kaip apmokestinama ši dovana?

Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio 17 str. 1 d. 39 p., darbuotojo iš darbdavio per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 EUR, yra neapmokestinama, bet deklaruojama metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM312). Likę 300 EUR laikomi pajamomis natūra ir apmokestinami kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.