Įmonė investavo į darbuotojo dirbti su staklėmis apmokymą, bet darbuotojas, nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, nutraukė darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių. Ar galima šiuo atveju iš darbuotojo reikalauti atlyginti apmokymo išlaidas?

Ne, negalima. Darbo kodekso 37 str. 2 d. nustato, kad „Atlygintos gali būti tik išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu.“. Tai reiškia, kad dardavys gali reikalauti darbuotojo atlyginti tik tas išlaidas, kurios patirtos įgyjant įgūdžius, viršijančius reikalavimus tiesioginei darbo funkcijai. Be to, svarbu atkreipti dėmesį ir į Darbo kodeko 29 str., kuris numato, jog „Darbdavys privalo apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo funkcijai atlikti.“ bei „Darbdavys privalo imtis priemonių darbuotojų kvalifikacijai ir jų profesionalumui, gebėjimui prisitaikyti prie besikeičiančių verslo, profesinių ar darbo sąlygų didinti.“.