Individualia veikla besiverčiančio gyventojo išrašomi dokumentai

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus laisvųjų profesijų atstovus – notarus, antstolius, advokatus), turėtų naudoti tokius buhalterinės apskaitos dokumentus: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą, kitus apskaitos dokumentus (pvz., mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Jeigu gyventojas savo veikloje nenaudoja kasos aparato, jis turi išrašyti klientams sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras, priklausomai nuo to, ar jis yra registruotas PVM mokėtoju. Jeigu gyventojas savo veikloje naudoja kasos aparatą, jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjui paprašius – ir sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo to, ar gyventojas yra PVM mokėtojas.

Sąskaitos faktūros ir PVM sąskaitos faktūros išrašomos prekių perdavimo ar paslaugų suteikimo momentu. Tais atvejais, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir grynųjų pinigų gavimas nesutampa su prekių perdavimo ar paslaugų suteikimo momentu, gyventojas turi išrašyti pinigų priėmimo kvitus. Tokius kvitus reikia registruoti Pinigų priėmimo ir (ar) išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygoje.