Ir toliau galios senos formos pensijos gavėjo pažymėjimai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-785 pakeitė 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ įsigaliojimo datą, nustatydamas, jog nauja pensijos gavėjo pažymėjimo forma, kurios autentiškumas užtikrinamas įvairiais apsaugos ženklais pagal Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo reikalavimus, taikytina ne nuo kitų metų pradžios, o nuo 2015 m. kovo 1 d. Taip pat ,,Sodros“ direktorius 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-813 dar kartą pakeisdamas minėtą ankstesnį įsakymą nustatė, jog iki 2015 m. vasario 28 d. išduoti pensijos gavėjo pažymėjimai lieka galiojantys, kol asmuo jų nepakeičia.

Tačiau ,,Sodros“ direktorius 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-92 dar kartą pakeitė 2014 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-385, šįkart nustatydamas, jog iki 2015 m. gegužės 31 d. išduoti pensijos gavėjo pažymėjimai lieka galiojantys, kol asmuo jų nepakeičia. Atitinkamai naujos formos pensijos gavėjo pažymėjimas galios tik nuo 2015 m. birželio 1 d.