Įsigaliojo nauja dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos, kuri buvo pasirašyta 2017 m. liepos 13 d. Vilniuje. Lietuvos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatos, išskyrus 27 straipsnį (Keitimasis informacija) ir 28 straipsnį (Pagalba renkant mokesčius), bus pradėtos taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d. (tik 27 ir 28 straipsnių nuostatos taikomos nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d.).

Ši sutartis automatiškai keičia ir kai kurių kitų anksčiau sudarytų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas. Pavyzdžiui, Lietuvos su Ispanija ir Šveicarija taikomų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatos suteikia išimtinę teisę apmokestinti juridinių asmenų – faktiškų palūkanų savininkų gaunamas palūkanas tik tokių asmenų rezidavimo valstybei. Visą informaciją galima rasti VMI pranešime.