Įsigaliojo naujos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

VMI raštu Nr. (32.42-31-1)RM-243 priminė, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti šios naujos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys:

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkmėnistano Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ir

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo.

Kipras buvo likusi vienintelė ES valstybė narė, su kuria Lietuva dar neturėjo galiojančios dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties. Kadangi tai ES narė, atitinkamai įvairių apmokestinimo klausimų ir informacijos gavimo atžvilgiu Lietuva taikė kitus ES instrumentus (pvz., dividendų išmokėjimui į Kipro Respubliką – Patronuojančių ir dukterinių bendrovių direktyvos 2011/96/ES nuostatas, honoraro išmokėjimui Kipro Respublikos vienetui – Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvą 2003/49/EB). Ankstesni ES teisės aktai išliko aktualūs, tačiau sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis papildė teisių apmokestinti pasidalinimą tarp šalių nuoseklesniu reguliavimu ir įsipareigojimu siekti išspręsti įvairiausius dvigubo tarptautinio apmokestinimo klausimus abipusio susitarimo procedūros būdu.

Taigi šiuo metu Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis jau su 53 užsienio valstybėmis. Be to, Lietuva yra pasirašiusi tokias sutartis ir su Maroku bei Kuveitu, tačiau šiuo metu šios sutartys dar nėra įsigaliojusios.

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatos reglamentuoja nuolatinių Lietuvos gyventojų ir Lietuvos vienetų iš užsienio valstybių gautų pajamų bei šių valstybių vienetų ir gyventojų iš Lietuvos gautų pajamų apmokestinimą, taip pat Lietuvos rezidentų iš užsienio valstybių gautų pajamų dvigubo apmokestinimo naikinimą.