Ką apima sąvoka ,,žaliavinė mediena“?

VMI raštu Nr. (32.42-31-1)RM-2700 paskelbė atsakymą į Lietuvos miškų asociacijos paklausimądėl žaliavinės medienos sąvokos. Pagrindinės nuostatos:

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Patvirtinus naują Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo redakciją (patvirtinta Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1380), žaliavinės medienos sąvokos apraše buvo atsisakyta, kadangi įstatymo sąvokas gali apibrėžti tik įstatymas (taip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas dar 2006 m. lapkričio 13 d. nutarime). Šiuo atveju – būtent Miškų įstatymas. Jau yra parengtas Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (jį galima rasti čia), kuriame bus įtvirtintas šis sąvokos paaiškinimas: žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti.

Šiuo metu šis terminas yra aprobuotas ir įtrauktas į Lietuvos Respublikos terminų banką. Atsižvelgusi į tai, taip pat įvertinusi Aplinkos ministerijos nuomonę, VMI padarė išvadą, kad privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už žaliavinę medieną, turi būti mokami, jeigu parduodama:

  • apvalioji malkinė mediena, skirta kurui;
  • iš medžių stiebų pagaminti pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos sortimentai, skirti medienos gaminiams ruošti,
  • rąstai ir rąsteliai.

Privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, nereikia mokėti, jeigu pajamos gaunamos pardavus gaminius, pagamintus iš žaliavinės medienos, t. y.:

  • skaldytas malkas;
  • lentas;
  • skiedras biokurui ir kitus iš žaliavinės medienos pagamintus gaminius.