Kada galima neteikti SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis?

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 pakeitė SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisykles, patvirtintas 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35. Šios taisyklės nustato duomenų apie savarankiškai dirbančių asmenų valstybiniam socialiniam draudimui (VSD) deklaruojamas pajamas ir VSD įmokas (pensijų socialinio draudimo įmokos, ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos) bei nuo 2014 m. sausio 1 d. papildomas pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamas įmokas pateikimo „Sodros“ teritoriniams skyriams tvarką.

Pakeitimais taisyklės papildytos nauju išimtiniu atveju, kuomet galės būti „Sodrai“ neteikiamas SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis: kai individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro jų išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri kalendorinių metų mėnesį negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga, SAV pranešimas gali būti neteikiamas, jeigu kalendorinių metų mėnesį išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma yra lygi minimaliajai mėnesinei algai. Jeigu ši suma bus viršyta – tuomet atsiras pareiga teikti SAV pranešimą pagal taisyklių 5.1 punktą.

Pakeitimas galioja nuo 2015-02-03.