Kada reorganizuojamo juridinio asmens nuosavybės perdavimas yra / nėra PVM objektas?

Jeigu juridinis asmuo PVM mokėtojas yra reorganizuojamas jungimo būdu, bet koks dėl to kylantis nuosavybės teisės objekto perdavimas bus laikomas PVM objektu, jeigu šio objekto (ar jam pasigaminti naudotų medžiagų) pirkimo PVM buvo įtraukta į pasibaigiančio PVM mokėtojo PVM atskaitą.

Jeigu tokio turto (ar jam pasigaminti skirtų medžiagų) pirkimo PVM nebuvo atskaitytas arba, pagal teisės aktų nuostatas, negali būti atskaitomas, tokio turto perdavimas nelaikomas PVM objektu.

Tais atvejais, kai juridinis asmuo PVM mokėtojas baigia vykdyti ekonominę veiklą ir ją perduoda kaip kompleksą kitam subjektui, toks veiklos perdavimas nelaikomas PVM objektu.