Kaip keisis mažoms įmonėms nustatyta pelno mokesčio lengvata?

Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įtvirtina lengvatą mažoms įmonėms. Vienetai, kurių vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmąjį mokestinį laikotarpį apmokestinami 0 proc. pelno mokesčio tarifu, o kitais mokestiniais laikotarpiais – 5 proc. tarifu. Nuo 2019 m. ši lengvata bus taikoma ir pelno nesiekiantiems vienetams.

Pagal šiuo metu galiojančią redakciją, lengvata nėra taikoma vienetams, kurių dalyvis ar jo šeimos nariai faktiškai valdo (turi daugiau kaip 50 proc. akcijų, dalių ar pajų) kitus vienetus, taip pat tiems vienetams, kuriuos iš esmės valdo vienas asmuo. Taigi, šiuo metu nėra atsižvelgiama į tokių susijusių vienetų dydį. 2019 m. sausio 1 d. įsigalios Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos lengvata nebus taikoma tik tuomet, jeigu tokių susijusių vienetų bendras darbuotojų skaičius bus didesnis nei 10 darbuotojų ir bendros metinės pajamos viršys 300 000 eurų.