Kaip pakeisti dabo laiko normą iš 5 dienų darbo savaitės į 3 dienų darbo savaitę neterminuotai? Kaip pakeisti darbo sutarties apmokėjimo sąlygas?

Vadovaujantis Darbo kodekso 45 str., norint pakeisti darbo laiko normą ir darbo apmokėjimo sąlygas, darbdavys darbuotojui turi pateikti pasiūlymą raštu. Jei šiuo atveju darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis buvo 2000 EUR (bruto) ir darbo laiko norma mažinama iš 5 dienų darbo savaitės į 3 dienų darbo savaitę – tai atitinkamai mėnesinis darbo užmokestis sumažės iki 1200 EUR (bruto). Tiek sumažinta darbo laiko norma, tiek sumažintas mėnesinis darbo užmokestis turi būti įvardyti pasiūlyme dėl darbo sutarties sąlygų keitimo.