Kasmetinis tarifų nustatymas

2014 m. gruodžio 9 d. priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2015 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XII-1392, kuriuo pirmąkart ,,Sodros“ biudžetas patvirtintas eurais. Šiuo įstatymu patvirtintas ,,Sodros“ biudžetas 2015 metams – 3 239 469 289 Eur pajamų, 3 394 548 310 Eur išlaidų (taigi išlaidos viršija pajamas 155 079 021 Eur arba daugiau nei 0,5 milijardo litų; praėjusių metų biudžeto pajamų trūkumas buvo daugiau nei dvigubai didesnis). Įstatyme galima rasti ir valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus (tačiau įstatyme jau nuo seniau nebėra tvirtinamas sveikatos draudimo įmokų tarifas). Naujiesiems metams pagrindiniai valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai išliko nepakitę.

Pakeitimai susiję su šiais dydžiais:

– patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijai už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą ir pristatymą dydis lygus 2,1 % (vietoj 3,6 %) nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos;

– „Sodros“ veiklos sąnaudų kompensacijai už pensijų draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydis 0,41 % (vietoj 0,45 %) nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos. Analogiški pakeitimai atlikti ir dėl kompensacijų už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą bei už nedarbo draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą.

Taip pat įstatymas papildytas naujomis nuostatomis, skirtomis asignavimams pensijų kompensavimui:

valstybinėms socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2015 m. skiriama 52 131 603 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto / kitų valstybės piniginių išteklių;

– 2014–2015 m. iš komercinių bankų ,,Sodros“ paimtų paskolų 2015 m. mokamoms palūkanoms dengti skiriama 4 054 680 eurų asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Įstatyme įtvirtinta, kad 2015 m. valstybės perskolinamos paskolos ,,Sodrai“ teikiamos už 0 % palūkanų normą.