Keičiamas Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas

Seimas 2014 m. gruodžio 11 d. įstatymu Nr. XII-1424 pakeitė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą, atsižvelgdamas į tai, kad šiame įstatyme už jo nesilaikymą buvo nustatyti baudų dydžiai litais, kurie buvo taikyti, kol euras dar nebuvo įvestas Lietuvoje. Nuo naujųjų metų įvedus eurą, atsirado poreikis perskaičiuoti ir baudų dydžius eurais. Šie dydžiai perskaičiuoti apvalinant euro tikslumu ir paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitusį. Taigi įtvirtinta, kad už šio įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims skiriamas įspėjimas, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – įspėjimas arba bauda iki 289 Eur (vietoj 1000 Lt). Už pakartotinį pažeidimą fiziniams asmenims skiriama bauda iki 1448 Eur (vietoj 5000 Lt), juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – bauda nuo 289 iki 2896 eurų (vietoj 1000–10 000 Lt). Šie baudų dydžiai taikytini nuo 2015 m. sausio 1 d.