Keitėsi A ir B klasės išmokų kodai

2019 m. kovo 12 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-23, kuriuo pakeitė Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 (toliau – Taisyklės).

Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2019 m. kovo 13 d. Pagal Taisykles užpildytos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos mokesčių administratoriui teikiamos, deklaruojant 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms.

Naujus A ir B klasės išmokų kodus galite rasti lentelėje.

Nuoroda į E-TAR