Keitėsi Akcinių bendrovių įstatymas

2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė net kelis susijusius įstatymus: įstatymą Nr. XIII-849, kuriuo pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835, įstatymą Nr. XIII-851, kuriuo pakeistas Mažųjų bendrijų įstatymas Nr. XI-2159, ir įstatymą Nr. XIII-852, kuriuo pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymas Nr. I-1428. Pakeitimai įsigalios tik 2019 m. sausio 1 d.

Visi pakeitimai identiški, todėl lentelėje pateikiamas tik Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
41¹ straipsnis. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenys
Iš esmės šiuo metu valstybės ir savivaldybių institucijos informaciją apie juridinių asmenų dalyvius nemokamai gali gauti tik mokesčių administravimo, teisėtvarkos ir teisminės bylos nagrinėjimo funkcijoms atlikti. Pakeitimu numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos turi teisę tokią informaciją nemokamai gauti visais atvejais, jeigu tai susiję su jų funkcijomis. 5. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje kaupiama informacija turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:

3) teikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.

5. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje kaupiama informacija turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:

3) teikiama mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.