Keitėsi akcizų lengvatų taikymo taisyklės

2017 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 264, kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821, 12 punktą. Atnaujinimas įsigaliojo 2017 m. balandžio 14 d.

Nurodytas punktas numato, kad akcizai neskaičiuojami už importuojamus energinius produktus, esančius transporto priemonių kuro bakuose. Pakeitimu ši lengvata buvo praplėsta. Numatyta, kad akcizai neskaičiuojami taip pat ir už importuojamus energinius produktus, esančius transporto priemonės tepalų talpyklose. Taip pat patikslinta, kad tokios kuro ir tepalų talpyklos turi būti standartiškai (ne pagal individualų užsakymą) įrengtos gamintojo. Be to, iš tokių talpyklų energiniai produktai turėtų tiesiogiai patekti į transporto priemonės kuro tiekimo, tepimo sistemas arba būti naudojami aušinimo ar kitose sistemose.