Keitėsi atliekų tvarkymo bei atliekų tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės

2018 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė 2 susijusius įsakymus: Nr. D1-719, kuriuo pakeitė Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, ir Įsakymą Nr. D1-783, kuriuo pakeitė Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367. Abejos taisyklė pakeistos atsižvelgiant į tai, kad Regionų aplinkos apsaugos departamentai buvo sujungti ir pertvarkyti į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos apsaugos ministerijos. Taigi, nurodytos taisyklės pakeistos Regionų aplinkos apsaugos departamentams nustatytas funkcijas priskiriant naujai įsteigtam juridiniam asmeniui – Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos apsaugos ministerijos. Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 31 d.