Keitėsi darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas

2018 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 715, kuriuo pakeitė Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (toliau – Aprašas). Pakeitimai įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo metu galiojanti Aprašo redakcija taikoma nustatant darbo laiko ir poilsio laiko ypatumus žemės ūkio produkciją perdirbančiose įmonėse. Pakeitimu siekiama susiaurinti šią įmonių kategoriją, nustatant, kad Aprašo nuostatos taikomos ne visoms žemės ūkio produkciją perdirbančioms įmonėms, o tik grūdų perdirbimo įmonėms su grūdų tvarkymu bei apdorojimu susijusiems darbams.

Suminė darbo laiko apskaita galės būti įvedama durpių kasimo įmonių darbuotojams ir grūdų perdirbimo įmonių darbuotojams, kurie dirba su grūdų tvarkymu bei apdorojimu susijusius darbus. Tačiau nuo Aprašo pakeitimų įsigaliojimo suminė darbo laiko apskaita nebegalės būti įvedama šias įmones aptarnaujančių automobilių transporto įmonių, automobilių remonto dirbtuvių, sandėlių ir kitų aptarnaujančių įmonių darbuotojams.

Energetikos įmonių (kurios dirba nepertraukiamu režimu) darbuotojams, kaip ir dabar, galės būti nustatoma suminė darbo laiko apskaita. Tais atvejais, kai nustatoma 4 mėnesių ar trumpesnė apskaitinio laikotarpio trukmė, darbuotojų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų.