Keitėsi Degalų ir Keleivių deklaracijų pildymo instrukcijos

2016 m. gruodžio 6 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė net du susijusius įsakymus: Nr. 1B-990, kuriuo pakeitė Degalų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukciją, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1B-319 (Toliau – Degalų deklaracijos instrukcija), ir Nr. 1B-989, kuriuo pakeitė Keleivio deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukciją, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1B-341 (toliau – Keleivių deklaracijos instrukcija). Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. gruodžio 13 d.

Padaryti Instrukcijų pakeitimai leidžia asmenims keleivių ir degalų deklaracijas muitinei teikti elektroniniu būdu, pasinaudojant Keleivių portalu (https://keleiviams.lrmuitine.lt) per Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (MDAS). Naudojantis šia sistema tiek keleivių, tiek degalų deklaraciją galima pateikti iš anksto, taip sutaupant laiko. Pildant deklaracijas sistemoje reikia laikytis rašytinėms deklaracijoms nustatytos tvarkos, langelyje „Pateikimo vieta“ nurodoma muitinės įstaiga, per kurią vyksta keleivis ar vežami degalai.

Jeigu deklaracijos buvo pateiktos per MDAS, keleivis ar vairuotojas žodžiu informuoja muitinės pareigūną apie deklaracijos pateikimą per sistemą. Tuomet pareigūnas atspausdina sistemoje pateiktą deklaraciją dviem egzemplioriais, duoda keleiviui ar vairuotojui pasirašyti ir vieną egzempliorių atiduoda keleiviui ar vairuotojui.