Keitėsi Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės

2018 m. rugsėjo 28 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-812, kuriuo pakeitė Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisykles, patvirtintas Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-431 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. spalio 6 d.

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai:

  1. Taisyklės papildytos 71 punktu, aiškiai numatančiu, kad asmuo turi pateikti gautą papildomą medžiagą dėl prekių muitinės vertės net ir po prekių išleidimo.
  2. Deklaruojamų prekių muitinei vertei pagrįsti, muitinei pareikalavus arba paties asmens iniciatyva, nuo šiol galės būti teikiami ir kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentai, mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimo, finansinės atskaitomybės analizė (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas) ir kiti šaltiniai.
  3. Kai prekės yra mokesčio už patentus ar licencijas objektas, tikrinimą atliekantis muitinės pareigūnas nuo šiol privalo pildyti Tipinę mokesčio už patentus ir licencijas patikrinimo kontrolės lapo formą (forma patvirtinta tuo pačiu įsakymu).