Keitėsi kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklės

2017 m. balandžio 7 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-31, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Elektroninių dokumentų kvalifikuoto elektroninio parašo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2011 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. VA-9 (toliau – Taisyklės). Nauja Taisyklių redakcija įsigaliojo 2017 m. balandžio 11 d.

Naujoje redakcijoje atlikti iš esmės redakcinio pobūdžio pataisymai – pakeistos sąvokos, atnaujintos nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus (konkrečiai – į Tarybos Reglamentą 910/2014). Be to, pagal Taisykles, informacija apie prižiūrimus ir / ar akredituotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus nuo šiol bus skelbiama nebe Informacinės visuomenės plėtros komiteto, o Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.