Keitėsi metinės gyventojų turto deklaracijos užpildymo tvarka

2018 m. rugpjūčio 23 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-63, kuriuo pakeitė Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai:

  1. Ankstesnė Taisyklių redakcija numatė, kad gyventojai, privalantys deklaruoti turtą, turi nurodyti ne tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtą turtą, bet ir per tą mokestinį laikotarpį gautas pajamas. Naujoji Taisyklių redakcija reikalavimo nurodyti gautas pajamas nebenumato (išskyrus atvejus, kai deklaracija teikiama norint gauti piniginę socialinę paramą).
  2. Nustatyta, kad gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti, turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais pateiktas prašymas skirti finansinę paskatą, paskutinę dieną turimą turtą. Taigi, jeigu prašymas dėl teisės į paskatą pateikiamas 2018 metais, gyventojai deklaruoja 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą. Tokiems asmenims pajamų deklaruoti nereikia.
  3. Pareiga pateikti gyventojo (šeimos) turto deklaraciją gali kilti dėl skirtingų priežasčių. Galimos tokios situacijos, kai pareiga pateikti turto deklaraciją asmeniui kyla pagal du skirtingus pagrindus. Taisyklėse nustatyti tokie atvejai:
  • Jeigu gyventojas deklaravo turtą dėl piniginės socialinės išmokos, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba politinei partijai sumokėto nario įnašo (aukos) ir jam kyla pareiga pateikti tokią deklaraciją dar ir dėl eitų pareigų, antrą kartą deklaracijos teikti nebereikia.
  • Jeigu gyventojas deklaravo turtą dėl eitų pareigų ir jam atsiranda pareiga pateikti deklaraciją dėl piniginės socialinės paramos, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba politinei partijai sumokėto nario įnašo (aukos), tai deklaracija turi būti pateikta antrą kartą.
  • Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti ir turintys teikti turto deklaracijas dėl eitų pareigų, antrą kartą deklaracijos teikti neprivalo.
  1. Nustatyta, kad gyventojai (ir jų sutuoktiniai), teikiantys deklaraciją dėl to, kad pageidauja gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti, turi nurodyti 807 kodą. Atitinkamai papildytas ir Taisyklių 1 priedas „2017 m. ir vėlesnių metų turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“.