Keitėsi mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formų pildymo tvarka

2018 m. birželio 29 d. VMI viršininkas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė bendrą įsakymą, kuriuo pakeitė Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99, ir tuo pačiu įsakymu patvirtintas Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos ir jos papildomo lapo KIT709P formos užpildymo ir pateikimo taisykles. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 1 d.

Kadangi visi regionų aplinkos apsaugos departamentai buvo reorganizuoti ir sujungti į vieną įstaigą – Aplinkos apsaugos departamentą, Taisyklėse atitinkamam regiono aplinkos apsaugos departamentui nustatytos funkcijos perduotos Aplinkos apsaugos departamentui.

Pildant deklaracijos KIT708 formos 10 laukelyje ir deklaracijos KIT709 formos 10 laukelyje teikiant 2017 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas reikėjo nurodyti atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento kodą. Teikiant 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas šie laukeliai nepildomi.