Keitėsi mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

2018 m. rugpjūčio 23 d. VMI viršininkas ir Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė bendrą įsakymą Nr. VA-64/1B-697, kuriuo pakeitė Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. bendru įsakymu Nr. V-57/1B-160. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Poskyris „Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš skolintojų ir pareiškėjų gautos lėšos“, kuriam buvo priskirtas kodas 5460, pripažintas netekusiu galios.
  2. Įtrauktas naujas punktas – „1902. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus; 6782“.
  3. Įtrauktas naujas punktas – „2532. Palūkanos už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas; 7086“.

Įtrauktas naujas punktas – 2533. Delspinigiai už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas; 7087“.