Keitėsi mokestinio laikotarpio nustatymo tvarka

2017 m. birželio 26 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-55, kuriuo pakeitė Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamojo vieneto veiklos ypatybes, taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 28 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Taisyklių pakeitimais iš esmės pereinama prie elektroninės dokumentų erdvės. Nuo 2018 m. prašymus nustatyti mokestinį laikotarpį bus galima pateikti vieninteliu būdu – naudojantis portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritimi (šiuo metu galima prašymus pateikti per e. VMI, atsiųsti paštu arba įteikti tiesiogiai). Atitinkamai nuo naujųjų metų VMI savo sprendimą dėl mokestinio laikotarpio nustatymo taip pat pateikinės tik vienu būdu – naudojantis portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritimi (šiuo metu sprendimus VMI teikia per e. VMI arba išsiunčia paštu).