Keitėsi Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės

2017 m. spalio 25 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-892, kuriuo pakeitė Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-273 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo ir turi būti taikomi nuo 2017 m. spalio 27 d.

Taisyklių 2 punkte pateikiami jose minimų reglamentų sutrumpinimai. Apibūdinant vartojamas sąvokas nurodoma ne tik pats reglamentas (numeris ir data), bet ir paskutinis jo pakeitimas. Kadangi nuo Taisyklių priėmimo daugelis minimų reglamentų buvo pakeisti, Taisykles reikėjo atnaujinti pateikiant būtent paskutinius reglamentų pakeitimus.

Kiti Taisyklių pakeitimai pateikiami lentelėje:

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
Nuo šiol elektroninis įsipareigojimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas ne tik atsiradusių prievolių, bet ir galinčių atsirasti prievolių, susijusių su galutinio vartojimo procedūra, įvykdymui užtikrinti. Atitinkamai pakeistas ir Taisyklių 76 punktas, taip pat numatantis elektroninio įsipareigojimo kaip vienkartinės garantijos naudojimą. 23 punktas

23. Elektroninis įsipareigojimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas atsiradusių mokestinių prievolių, taip pat galinčių atsirasti mokestinių prievolių, susijusių su galutinio vartojimo procedūra, įvykdymui užtikrinti ir muitinės informacinėje sistemoje registruojamas iš anksto.

23 punktas

23. Elektroninis įsipareigojimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas tik atsiradusių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti ir muitinės informacinėje sistemoje registruojamas iš anksto.

Asmenys, norintys pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą supaprastinta tvarka, turi pateikti prašymą ir gauti muitinės įstaigos leidimą. Pakeitimu aiškiai nurodyta, kad toks leidimas reikalingas ir tais atvejais, kai norima sumažinti garantiją arba tokios garantijos iš viso neteikti. 43 punktas

43. Asmuo, pageidaujantis naudotis vienu ar keliais mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimais, turi pateikti prašymą išduoti leidimą (toliau šiame skyriuje – prašymas) ir gauti leidimą pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą sumažinimą arba atleidimą nuo pareigos ją pateikti (toliau šiame skyriuje – leidimas).

43 punktas

43. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą naudotis vienu ar keliais mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimais, turi gauti garantijos muitinės įstaigos išduotą leidimą naudoti bendrąją garantiją (toliau – leidimas).

Taisyklės papildytos nauju 43¹ punktu, kuris numato, kad visi tarpusavio susirašinėjimai ir duomenų teikimai vykdomi per Muitinės sprendimų sistemą. Atitinkamai, panaikinti visi anksčiau galioję punktai, numatantys bet kokį prašymą pateikusio asmens ir muitinės tarpusavio bendravimą ne elektroninėmis priemonėmis. 43¹ punktas

431. Prašymas pateikiamas, leidimas išduodamas, su jais susijusia informacija ir sprendimais, įskaitant nurodytus šio skyriaus trečiajame skirsnyje, keičiamasi Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemos priemonėmis, kurios taikomos remiantis Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašu, patvirtintu Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1B-891 „Dėl Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“.

 –